ONZE PARTICULIEREN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

Rechtsbijstandsverzekering
Een conflict met uw werkgever over het arbeidscontract. Een aannemer die u wel uw voorschot in ontvangst neemt, maar het werk niet uitvoert. Een ongeluk met blikschade, maar de tegenpartij erkent zijn schuld niet. Als u naar de rechter stapt om dergelijke conflict uit te vechten, is dat duur, vooral door de kosten voor een advocaat. De rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst.

Verzekerd
Een rechtsbijstandverzekering is een naturaverzekering. U krijgt geen geld uitgekeerd, maar u kunt een beroep doen op de juridisch specialisten van de rechtsbijstandverzekeraar. Die bemiddelen met de tegenpartij om het probleem op te lossen en leidt dat niet tot succes, dan staan zij u ook bij in de rechtzaak. De kosten van het proces vallen ook onder uw rechtsbijstandverzekering, vaak wel tot een bepaald maximum. Een rechtsbijstandverzekering is doorgaans opgebouwd uit modules voor verschillende rechtsgebieden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verkeer, consumentenzaken, arbeidsconflicten, huur- en bouwkwesties of vermogenszaken. U kunt dus zelf bepalen op welke gebieden u juridische ondersteuning wenst. Gedekt zijn: deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants), gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door de tegenpartij gemaakte kosten. Als u op het moment dat u de verzekering afsluit al een conflict heeft, dan is dat conflict uitgesloten van de dekking. De rechtsbijstandverzekering is er alleen voor nieuwe en onvoorziene zaken. Met een rechtsbijstandverzekering is niet alleen degene die de polis afsluit verzekerd, maar zijn of haar gezinsleden. Ook vallen daar bijvoorbeeld de kinderen onder die vanwege studie uitwonend zijn. Bij de verkeersrechtsbijstandverzekering vallen ook de medepassagiers van de verzekerde onder de dekking. Het aantal mensen met een rechtsbijstandverzekering neemt de laatste jaren flink toe. Dat heeft volgens deskundigen te maken met de verzakelijking van de samenleving – burgers en instanties staan steeds vaker als partijen tegenover elkaar – en de uit Amerika overgewaaide juridisering. Ook in Nederland wordt bij een verschil van mening of een conflict steeds makkelijker een advocaat ingeschakeld of een proces aangespannen. Dat maakt een rechtsbijstandverzekering steeds minder een overbodige luxe. Daar komt bij dat de premie, zeker in vergelijking met de kosten die een advocaat in rekening brengt, laag is. De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking.

Vragen? Stel ze gerust.

5 + 9 =

 

onze diensten en producten

Bij Herasto helpen we u graag met het maken van de juiste keuzes.

 

Autoverzekeringen

Voor uw auto of motor sluit u een motorrijtuigenverzekering af.

Woonhuisverzekeringen

Voor uw woonhuis  sluit u een woonhuisverzekering af.

 

Reisverzekeringen

Veel op reis? Dan is een doorlopende reisverzekering verstandig.

 

Bedrijfsverzekeringen

Ook voor al uw bedrijfsverzekering bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Oldtimerverzekeringen

Voor uw oldtimer auto of motor sluit u een oldtimerverzekering af. Onze specialisatie.

 

DigitalePolismap

Digitale Polis map voor een snel online overzicht van al uw verzekeringen.