ONZE PARTICULIEREN INKOMENS VERZEKERING

Kapitaal bij invaliditeit of overlijden

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten, dan dekt uw polis in geval van ziekte of ongeval een schadevergoeding vanwege gemis aan inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Gelukkig zijn de meeste mensen niet lang ziek en dus hoeven zij maar tijdelijk gebruik te maken van zo’n uitkeringrecht.

Maar wat te doen als er bij u sprake is van een blijvende handicap of een blijvende ziekte zodat verder werken aan een stijging van uw verzekerde inkomen onmogelijk is? Of als een onverzekerd gezinslid door zoiets wordt getroffen?

Verzekerd van een kapitaal

U kunt zich op een aantal manieren verzekeren van een kapitaalsuitkering als blijvende invaliditeit of overlijden uzelf of een van uw gezinsleden treft.

– ongevalrisico
Vrijwel alle verzekeraars bieden polissen aan die het risico dekken van een ongeval: persoonlijke-ongevallenpolissen, gezinsongevallenpolissen, ongevallen-inzittendenpolissen, reisverzekeringen, ongevallenpolissen die onderdeel uitmaken van creditcard-clubs, schoolongevallenverzekeringen enzovoort. Al deze polissen kennen een uitsluiting voor het risico van invaliditeit of overlijden veroorzaakt door ziekte.

– ziekterisico
De kans op blijvende invaliditeit of overlijden door een ziekte is groter dan de kans op een ongeval met zulke gevolgen. Omdat het natuurlijk in feite niet uitmaakt of iemand blijvend invalide is geworden door een ongeval of door een ziekte, biedt een groeiend aantal verzekeraars polissen die geen uitsluiting kennen voor het risico van ziekten. Zulke verzekeringen zijn natuurlijk iets duurder. Ook is de hoogte van de premie afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde persoon. Voor iemand in beroepsklasse 1 varieert de premie vanaf € 200 tot € 415 per jaar bij een verzekerd kapitaal van € 100.000. De overlijdenspremie is leeftijdsafhankelijk volgens het tarief ‘overlijdensrisicoverzekeringen’.

Dekking
De hoogte van de dekking bepaalt uzelf, maar doorgaans is het verzekerde kapitaal niet lager dan € 100.000 per verzekerde persoon.

– uitkering bij invaliditeit
Voor de bepaling van de uitkeringsrechten op grond van zulke verzekeringen wordt ten aanzien van het risico van invaliditeit doorgaans uitgegaan van het verlies van lichaamsfuncties. Een pianiste bijvoorbeeld verliest door een ongeval vijftig procent van het zicht van één oog of een scholier verliest als gevolg van een ziekte vijftig procent van zijn gehoor. In beide gevallen keert de verzekeraar eenmalig een vast deel uit van het door de verzekerde vooraf zelf gekozen kapitaal uit.
Hoe hoger het verzekerde kapitaal is, hoe hoger de uitkering bij een gedeeltelijke invaliditeit. Bij een volledige invaliditeit wordt het hele kapitaal ineens uitgekeerd. Voor het vaststellen van de omvang van de uitkering wordt altijd gewacht tot er sprake is van een stabiele situatie. Dat betekent dat medische behandelingen en/of revalidatie geen verbetering meer kunnen brengen in het percentage van de invaliditeit die door de verzekerde wordt ondervonden.

– uitkering bij overlijden
In geval van overlijden wordt het gehele verzekerde kapitaal uitgekeerd aan de in de polis genoemde begunstigden. Zij kunnen daarvan doorgaans ook ruimschoots de kosten van een passende begrafenis verrekenen.

– uitkering bij onafwendbaar sterven
Soms lijdt een verzekerde persoon aan een ziekte die onafwendbaar en binnen 12 maanden diens overlijden tot gevolg zal hebben. Sommige verzekerden zouden dan liever zelf over het overlijdenskapitaal beschikken. Er zijn verzekeraars die in dat geval toestaan dat het overlijdenskapitaal eerder, geheel of gedeeltelijk, wordt uitgekeerd.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Wil jij er later warmpjes bij zitten en zonder financiële zorgen genieten van je pensioen? Dan kan een lijfrente uitkomst bieden. Met een lijfrente vul je niet alleen je eigen pensioen aan, je kunt ook het inkomen van je nabestaanden veiligstellen als je komt te overlijden.
Het Nederlandse pensioensysteem bestaat uit drie pijlers. Allereerst heb je de AOW-uitkering van de overheid. Daarbovenop komt voor veel mensen nog een werkgeverspensioen. Dat is de tweede pijler. Tot slot is er nog een derde pijler. Dat is het pensioeninkomen dat je zelf opbouwt. Een van de mogelijkheden om zelf je pensioen aan te vullen is de lijfrente.
Wat is lijfrente?
De lijfrente kent twee varianten. Je kunt geld sparen via een bank, ook wel banksparen of bancaire lijfrente genoemd. Maar je kunt ook een lijfrenteverzekering afsluiten bij een verzekeraar. In dit artikel zullen we ons vooral richten op de verzekerde lijfrente.
Een lijfrente verzekering is een soort levensverzekering. Met een lijfrentepolis kun je fiscaalvriendelijk extra kapitaal opbouwen voor na je pensionering. Omdat de overheid pensioensparen wil stimuleren, is de inleg op een lijfrenteverzekering vaak aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Er zijn echter ook mensen die de lijfrente gebruiken om het inkomen van nabestaanden veilig te stellen na overlijden.

Lijfrente en belasting

Een lijfrenteverzekering is een belastingvriendelijke pensioenspaarvorm. De inleg kan, onder bepaalde voorwaarden, worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Ook hoef je geen vermogensbelasting over het opgebouwde tegoed te betalen. Wanneer de lijfrente tot uitkering komt, betaal je wel inkomstenbelasting over het uitgekeerde bedrag.
oordelen lijfrente
 Bij wisseling van werkgever kan er een pensioengat ontstaan. Een lijfrentepolis loopt gewoon door, omdat je de premie daarvoor zelf betaalt
 Je kunt regelen dat de uitkering na jouw overlijden voor honderd procent doorloopt naar jouw nabestaanden
 Er zit geen limiet aan de uitkeringstermijn.

Nadelen lijfrente

 Aan het afsluiten van een lijfrentepolis kunnen hoge kosten verbonden zijn. Het is dus belangrijk een goede vergelijking te maken.

Lijfrente afsluiten

Vanwege het grote aanbod is het niet eenvoudig om een lijfrente te kiezen. De verschillende lijfrenteproducten hebben verschillende voorwaarden en regelingen. Lijfrente vergelijken is dus heel belangrijk. Er zijn verschillende zaken waar je rekening mee kunt houden. Zoals wil ik een koopsom of een periodieke inleg en wil ik een levenslange of tijdelijke uitkering? Al deze vragen moeten beantwoord worden voordat je een lijfrente gaat kopen.

Vragen? Stel ze gerust.

3 + 4 =

 

onze diensten en producten

Bij Herasto helpen we u graag met het maken van de juiste keuzes.

 

Autoverzekeringen

Voor uw auto of motor sluit u een motorrijtuigenverzekering af.

Woonhuisverzekeringen

Voor uw woonhuis  sluit u een woonhuisverzekering af.

 

Reisverzekeringen

Veel op reis? Dan is een doorlopende reisverzekering verstandig.

 

Bedrijfsverzekeringen

Ook voor al uw bedrijfsverzekering bent u bij ons aan het juiste adres.

 

Oldtimerverzekeringen

Voor uw oldtimer auto of motor sluit u een oldtimerverzekering af. Onze specialisatie.

 

DigitalePolismap

Digitale Polis map voor een snel online overzicht van al uw verzekeringen.